Атестація викладачів

 

НАКАЗ

 

від 30.10.2019 м. Миколаїв                      № 69-А

 

Про результати проведення атестації педагогічних

працівників у 2019/20 навчальному році

 

Керуючись  «Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», затвердженого наказом Міністерства культури України 12.07.2018 № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 р. за № 926/32378, на підставі рішення атестаційної комісії Дитячої школи мистецтв № 2 (протокол № 2 від 29 жовтня 2019 року)

Н А К А З У Ю:

 

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та встановити кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам  терміном на п’ять років:

 

Прізвище ініціали Посада Кваліфікаційна категорія
Федоренко І.І. викладачу театрального мистецтва спеціаліст І категорії
Кучеровській Л.В. викладачу по класу фортепіано спеціаліст ІІ категорії
Бондаренко О.О. викладачу по класу скрипки спеціаліст ІІ категорії
Бевз Т.В. викладачу хореографії спеціаліст ІІ категорії
Поповій Л.Я. викладачу хореографії спеціаліст І категорії
Бабоян Н.К. викладачу по класу хореографії спеціаліст І категорії

3. Секретарю навчальної частини (Войтенко Г.В.) за результатами атестації внести відповідні записи до трудових книжок атестованих педагогічних працівників.

 

 

4. Головному бухгалтеру (Біх Л.С.) здійснити оплату праці з урахуванням результатів атестації з 01 січня 2020 року з обов’язковим проведенням перерахунку з дня прийняття рішення атестаційної комісії про підвищення тарифного розряду, кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання, згідно розділу ІV п.8 Положення.

 

Директор К.А. Крамар

 

 

 

 

 

Атестація закладу

Отделения