УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2

НАКАЗ

від 27.08.2018 м. Миколаїв                                 № 46-А

Про встановлення розміру

оплати за навчання по Дитячій

школі мистецтв №2

на 2018/2019 навчальний рік.

Керуючись наказом управління з питань культури та охорони культурної спадщини від 22.08.2018 № 96 «Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) м. Миколаєва на 2018-2019 навчальний рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 16.08.2018 № 756, відповідно до ст. 14 Закону України “ Про освіту ”, ст.ст. 15, 26 Закону України “Про позашкільну освіту ”, постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 “ Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад ”, від 06.07.1992 № 374 “Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, від 25.03.1997 № 260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”, статуту школи

Н А К А З У Ю :

1.       Встановити з 01.09.2018р. щомісячну батьківську плату за навчання дітей у Дитячій  школі мистецтв №2 на 2018/2019 навчальний рік у залежності від обраного фаху навчання, у таких розмірах :

– фортепіано – 250 грн.;

- гітара, вокал –300грн.;

- струнно-смичкові -200 грн.;

- духові, ударні інструменти – 200 грн.;

- театральне відділення – 200грн.;

- хореографія –220 грн.;

- баян, акордеон, домра, балалайка, бандура –180 грн.;

- художнє відділення –240 грн.

2. Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” право на безоплатне навчання надається  таким категоріям учнів:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування.

3. Згідно з рішенням виконкому від 16.08.2018 № 756 «Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) на 2018-2019 навчальний рік» та наказом управління з питань культури та охорони культурної спадщини  від 22.08.2018 № 96.

3.1. Згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» право на безоплатне навчання мають такі категорії:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

-діти з інвалідністю;

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування.

3.1. Встановити додаткові пільги у розмірі 100% плати за навчання (встановленої на поточний навчальний рік) наступним категоріям категорії:

-        діти військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків;

-      діти, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції;

-  діти, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції;

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших країн.

4. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто 9 місяців, до 10 числа поточного місяця, до банківських установ міста у готівковій чи безготівковій формі.

Учні, батьки яких не внесли без поважних причин плату за навчання до встановленої дати, до занять не допускаються, а при систематичному (три та більше разів) порушенні строку оплати підлягають виключенню зі школи.

У разі хвороби учня, плата за навчання  за перший місяць вноситься повністю, понад один місяць – у розмірі 50% плати за  навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

5. Для визначення  остаточної вартості  навчання  учня у поточному навчальному році батьки  або особи, що їх замінюють, до 25 серпня подають на ім’я директора пакет документів, затверджений даним наказом, відповідно до статусу, що дає право на пільги (додаток до наказу).

Пакет документів формується батьками у двох примірниках, з яких один є оригіналом.

6. Передбачені цим наказом пільги можуть надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за вибором батьків.

7. При навчання за двома і більше спеціальностями пільги з плати за навчання надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.

8. Секретареві навчальної частини школи Войтенко Г.В.:

- оприлюднити рішення Миколаївської міської ради від 16.08.2018 № 756 «Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за

навчання у початкових спеціалізованих мистецьких закладах (школах естетичного виховання) на 2018-2019 навчальний рік,  наказ управління з питань культури та охорони культурної спадщини від 22.08.2018 № 96, та даний наказ;

- зданим наказом ознайомити педагогічних працівників школи.

9. Викладачам школи до 10 вересня поточного року забезпечити подання необхідних документів згідно з переліком (додаток до наказу) для визначення пільгової категорії учнів.

10.        У разі  неподання документів  пільг до 10 вересня поточного року, оплату за вересень п.р. стягувати у розмірах, визначених п.1. даного наказу.

Директор: Л.А.Заворотня

 

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для отримання пільг

та додаткових пільг

з плати за навчання

Для безкоштовного навчання згідно із Законом України “Про позашкільну освіту”:

 

1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- свідоцтво про народження (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування (копія);

- заява опікуна.

 

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

3. Для дітей з багатодітних сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3);

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або посвідчення батьків багатодітної сімї (копія усіх сторінок);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

4. Для дітей-інвалідів:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

 

Для отримання додаткових пільг з навчання у розмірі 100%:

1. Для дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної служби та працівників органів внутрішніх справ України, загиблих при виконанні службових обов’язків:

- свідоцтво про народження (копія);

- документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

2. Для дітей, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника антитерористичної операції або посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

3. Для дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції:

- свідоцтво про народження (копія);

- документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

4.Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших країн:

-   свідоцтво про народження (копія);

-  посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

-  заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

 

 

НАКАЗ

від 03.09.2018 м. Миколаїв                          № 56-А

Про затвердження навчальних планів,

структури груп  та встановлення

розміру оплати за навчання

у групах, що працюють на засадах

платних послуг на 2018/ 2019 навчальний рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури», наказу Міністерства культури і мистецтв України від 06.05.2001р. № 433 «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1004/1113/1556 від 01.12.2015 р.  «Про затвердження Порядку  визначення вартості та надання платних послуг закладами культури», Положення про надання платних освітніх послуг позашкільним навчальним закладом, введеним в дію наказом ДШМ № 2 від 01.09.2016р. № 65/1-А

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити на 2018– 2019 навчальний рік навчальні плани та структуру груп, що працюють на засадах платних послуг.(Додаток №1,№2)

1.  Хореографічне відділення з 01.10.2018 р.:

Група А  (вік від 6 до 8 років)  – викл. Попова Л.Я.;

Група Б (вік 5 років) –викл. Бевз Т.В.

−  заняття з предмету Основи класичного танцю  – 3 години на тиждень

1.2.        Художнє відділення  з 01.09.2018 р.:

Група А (вік 6-7 років) – викл. Гуменна Т.М.;

Група Б (вік 7-8 років) – викл. Турченко О.Д.;

Група В (вік 9-10 років) – викл. Турченко О.Д.;

Група Г (вік 9-10 років) – викл. Козловська А.С.;

Група Д (вік 9-11 років) – викл. Кугій С.О.;

 

Група Е (вік 11-12 років) – викл. Кугій С.О.;

Група Ж (вік 12-14 років) – викл. Козловська А.С.

−  малюнок  – 1 година на тиждень

−  живопис – 1 година на тиждень

−  композиція – 2 години на тиждень.

1.3. Театральне відділення з 01.09.2018 р.

Група А (вік 6-7 років) – викл. Федоренко І.І.

−  основи акторської майстерності  – 2 години на тиждень;

−  основи сценічної мови  – 1 година на тиждень;

−  сценічний рух  – 1 година на тиждень.

1.3.   Додаткові (або факультативні) години, що виходять за межі розрахунку годин за Типовим навчальним планом (за додаткову оплату для учнів основного контингенту – 0.

2.  Встановити розмір оплати за навчання у групах, що працюють на засадах платних послуг, на 2018/2019 навчальний рік відповідно до структури та розрахунку (Додаток №3):

Хореографічне відділення –  300 гривень на місяць (з розрахунку 3 год на тиждень/12 год. на місяць), кількісний склад груп – 8 учнів;

Художнє відділення  – 360 гривень на місяць (з розрахунку 4 год на тиждень/16 год. на місяць), кількісний склад груп – 8 учнів.

Театральне відділення – 350 гривень на місяць (з розрахунку 4 год на тиждень/16 год. на місяць), кількісний склад груп – 8 учнів

3.  Оплату за навчання вносити до 10 числа поточного місяця з вересня по травень включно. Взяти до уваги, що розрахунок оплати за навчання зроблено в середньому на 9 місяців навчального року із включенням канікул (карантину), відсутності учня на уроках незалежно від обставин.

4.  Наказ довести до відома батьків та учнів групи, що працюють на засадах платних послуг.

5 . Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

Директор   Л.А. Заворотня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделения