Шановні батьки!

 

Оголошується прийом заяв на навчання ваших талановитих дітей!

Завдяки можливостям нашої сучасної освіти, ваша дитина, де б вона не знаходилась, має змогу здобути професійну освіту в дистанційному режимі. Навчальний матеріал у кожній групі адаптовано до рівня індивідуального розвитку, що допомагає дітям краще зрозуміти завдання, а викладачу – зацікавити їх. При проходженні будь-якого періоду навчання заклад надає офіційний документ, який підтверджує проходження навчального процесу з випискою дисциплін, які засвоїв наш учень. А при закінченні школи наші випускники отримають Свідоцтво мистецької освіти!

Пакет документів для вступу до школи:

- заява

- копія свідоцтва про народження дитини

 

Заяву на вступ можна оформити дистанційно за наданою формою

(Заява на бюджет), додати електронний варіант свідоцтва про народження

та надіслати на електронну адресу закладу

(у друкованому вигляді або фото письмового

варіанта):

dshi2.mk@ukr.net

Шлях у творчість відкривай!


 

 

НАКАЗ

від 17.08.2021 м. Миколаїв                          № 83-А

 

Про встановлення щомісячної плати та додаткових пільг за навчання у Дитячій школі мистецтв № 2 на 2021-2022 навчальний рік

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст.ст. 15, 26 Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», враховуючи пропозиції дирекцій мистецьких шкіл м. Миколаєва, керуючись  рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 28.07.2021 № 668 «Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у мистецьких школах м. Миколаєва на 2021-2022 навчальний рік»

 

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01.09.2021 щомісячну батьківську плату за навчання дітей у Дитячій школі мистецтва № 2, у залежності від обраного фаху навчання, у таких розмірах:

- фортепіано – 330 грн;

- гітара, вокал – 400 грн;

- струнно-смичкові – 280 грн;

- духові, ударні інструменти – 280 грн;

- театральне відділення – 270 грн;

- хореографія – 300 грн;

- баян, акордеон, домра, балалайка, бандура – 250 грн;

- художнє відділення – 320 грн.

2. Встановити додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100%:

- дітям військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків;

- дітям, батьки яких є учасниками бойових дій в ООС (АТО);

- дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі ООС (АТО);

- дітям, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших країн.

3. Визначити, що плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто 9 місяців, до 10 числа поточного місяця, до банківських установ міста. Учні. Батьки яких не внесли без поважних причин плату за навчання до 10 числа, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку оплати підлягають виключенню зі школи.

У разі хвороби учня, плата за навчання за перший місяць вносться повністю, понад один місяць – у розмірі 50%.

4.Затвердити Порядок встановлення розміру плати за навчання у Дитячій школі мистецтв № 2  (додається).

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                                     К.А. КРАМАР

 

Додаток до

наказу від 17.08.2021  № 83-А

ПОРЯДОК

встановлення розміру плати за навчання

у Дитячій школі мистецтв № 2

1. Порядок встановлення розміру плати за навчання у Дитячій школі мистецтв № 2 (далі – Порядок) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у закладі, що зазначені в пункті 6 Переліку типів закладів позашкільної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433.

2. Дія Порядку не поширюється на встановлення розміру плати за навчання у структурних підрозділах навчального закладу, що надають платні послуги, які виходять за межі Типових навчальних планів, затверджених у порядку, встановленому Міністерством культури України.

3. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється керівником закладу освіти один раз на рік до початку навчального року та погоджується виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

4. Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням специфіки закладу.

5. У разі наявності у навчальному закладі напрямів навчання або спеціальностей, які не увійшли до Типових навчальних планів, керівник, за погодженням із структурним підрозділом сфери культури, в управлінні якого перебуває заклад, відносить належність спеціальностей або напрямів навчання до однієї з категорій, визначених Типовим навчальним планом.

6. Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» право на безоплатне навчання мають такі категорії:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти з інвалідністю;

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування.

7. За поданням керівника закладу освіти управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради виносить на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради   додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей міського бюджету у розмірі 100% та 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

8. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто 9  місяців, до 10 числа поточного місяця, до банківських установ міста у готівковій чи безготівковій формі.

Учні, батьки яких не внесли без поважних причин плату за навчання до встановленої дати, до занять не допускаються, а при систематичному (три та більше разів) порушенні строку оплати підлягають виключенню із закладу освіти.

У разі хвороби учня, плата за навчання за перший місяць вноситься повністю, понад один місяць – у розмірі 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

9. Для отримання пільги з плати за навчання учня у поточному навчальному році батьки або особи, що їх замінюють, до 01 вересня подають на ім’я керівника закладу освіти пакет документів відповідно до переліку (додаток).

Пакет документів формується батьками у двох примірниках, з яких один є оригіналом.

10. При наявності права на декілька пільг, за вибором батьків застосовується лише одна пільга.

11. При навчанні за двома і більше спеціальностями пільги з плати за навчання надаються за однією спеціальністю за вибором батьків.

 

_______________________________________________________

 

Додаток

до Порядку

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг

з плати за навчання у мистецьких школах м. Миколаєва

І. Для безкоштовного навчання згідно із Законом України «Про позашкільну освіту»:

1. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- свідоцтво про народження (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування (копія);

- заява опікуна, піклувальника.

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

3. Для дітей з багатодітних сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або посвідчення батьків багатодітної сім’ї (копія усіх сторінок);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

4. Для дітей-з інвалідністю:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність (копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина;

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

ІІ. Для отримання додаткових пільг з плати за навчання у розмірі 100%:

1. Для дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної служби та працівників органів внутрішніх справ України, загиблих при виконанні службових обов’язків:

- свідоцтво про народження (копія);

- документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

2. Для дітей, батьки яких є учасниками ООС (АТО):

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника ООС (АТО) або посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

3. Для дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні ООС (АТО):

- свідоцтво про народження (копія);

- документ, що підтверджує факт та причину загибелі батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

4. Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших країн:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, на утриманні якої дитина.

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 


 

 

 

Отделения